Ta en kontakt med oss, vi hjälper gärna till!

Över bron med transporter

Vi söker alltid efter spännande lösningar som också på ett positivt sätt bidrar till en bättre miljö. Alltid redo alltid reko, – det självklara valet om ni söker tillmötesgående transporter. 

UTHYNING AV CONTAINRAR OCH FLAK

Vi har flak och containrar av olika storlekar och modeller och löser det mesta om behov finnes.

Utkörning och tömning ingår också i vårt åtagande.

Har ni biologiskt avfall så har vi nära samarbete med regionens biogasanläggningar, som kan ta emot ert material.

VATTENTRANSPORT & VATTENLEVERANS

Under torråren 2016 och 2018 körde vi dricksvatten åt kommunens vattenverk för att säkerställa vattnet under sommarmånaderna.

Vi hade många duktiga chaufförer som löste detta uppdrag under perioden. Vi tog också kontinuerliga analyser på tankarna som höll kvalitetskraven.

Vi har idag 3 tankar som kan driftsättas omgående för detta ändamål 1 st 30 m3 1 st 14m3 och 1 st 2m3.

Poolfyllning

Vår erfarenhet och vårt kontaktnät är oslagbart när det gäller poolfyllningar samt tömningar av pooler.

Vi fyller allt från spabad på 1 m3 till pooler upp till 400 m3. Vi fyller pooler Runt Kalmar och Öland men Det händer att vi även vi hjälper till runt Karlskrona, Växjö och Oskarshamn.

Vi tillhandhåller även dränkbara pumpar, centrifugalpumpar och IBC-behållare mm.

Rötslam

Har ni behov att ett utmärkt gödningsmedel till åkermark så kan ett REVAC-certfierat slam funka, allt beroende på vad ni ska odla, Vi har kontakterna ni behöver för att reda ut hur vi går vidare.

Kontakta oss för mer information.

BIOGASANLÄGGNINGAR

Vi har genom åren byggt upp en erfarenhet kring substrat och biogasproduktion som gör det lättare för er att förmedla transporterna vidare i kedjan. Vårt kontaktnät hos industrin och lantbruket

Gör oss till en värdefull samarbetspartner,

Vi tillhandahåller och förmedlar även biogödsel till regionens odlare, är ni intresserade så kontakta oss för mer information.